0722036443 Personlig service Snabb leverans Lager i Sverige
0722036443
Personlig service Snabb leverans Lager i Sverige
RevSpe210

Revira Special 15 liter

Pris


Effektiv medel mot Sork, mullvad, katt,


Lagerstatus: I lager (1)

Revira Special 15 liter

Revira viltskydd är effektivt, lätt att sprida, luktfritt, drygt, ekonomiskt, ofarligt, miljövänligt och en behandling räcker upp till sex månader. Lev i wellkartong och inte plasthink.

15 liter räcker till 1850 m² eller cirka 925 meter i 2 meters bredd.

Revira har utvecklats av viltforskare. Produkten sprids i terrängen som ett tänkt staket. Djuren uppfattar medlet som en varningssignal och undviker att passera den behandlade ytan. Tekniken har stora fördelar ur miljösynpunkt samtidigt som den är skonsam och djurvänlig.

Produkten har använts sedan 1997. Tusentals nöjda användare inom olika verksamhetsområden har konstaterat att rätt applicerad har tekniken en mycket hög skyddseffekt. Mångåriga försök tillsammans med försäkringsbolag visar på en förbättring i olycksstatistiken med över 95% på behandlade vägsträckor.

REVIRA viltavskräckning består av brända lerkulor (typ leca), som genom en speciell och unik fysikalisk behandling ger granulatet en funktion som visat sig mycket verksam för avskräckning av vilt.

REVIRA levereras i wellkartonger tillsammans med utförlig bruksanvisning. I sluten förpackning är lagringstiden minst 3 år.

 

Bruksanvisning

Revira Universal / Extra

Allt klövvilt: Principen är att de vilda djuren ska möta signalen i god tid innan de når in i det åtråvärda. Därför ska spridningen göras ca 0-15 meter från kanten av det område som ska skyddas.

Granulatet sprides glest, ca 20-30 kulor per m2 och i ca två meters bredd. Spridningen görs som när man sår för hand.

Skogsplanteringar

Utöver staketet enligt ovan - lägg även en diagonal i ca 2 meters bredd i valfri riktning som förstärkning av skyddet.

Revira Special

Grävling: Sprides som Revira Universal, men med ca 30-40 granulat per m2.

Sork och mullvad: Hela ytan behandlas med 30-40 granulat per m2 och medlet bör också läggas i färska hål och gångar där så är möjligt.

Skyddseffekten varar normalt ca 6 månader

 

Var och när fungerar Revira bäst?

Underlaget spelar ingen roll, det går bra att sprida på grusgångar, gräsmattor, rabatter, skogsmark med hög vegetation osv., bara inte granulaten försvinner bort med kraftigt regn. Applicera Revira i god tid innan skadorna brukar ske.

Hur fungerar Revira?

Tekniken bygger på en form av programmering som utvecklats i USA och Västtyskland. Enkelt uttryckt kan man säga att granulaten utsätts för mikrovågor. En förutsättning för att metoden fungerar är djurens enastående känsliga sinnen. Enligt forskarna bakom produkterna upplever djuren närheten till granulatet som en varningssignal som normalt får dem att lämna området.

Finns det några risker med hanteringen?

Nej, det finns inga kända risker med hanteringen av Revira. Revira innehåller inga kemiska tillsatser. Granulatet är keramiskt (typ Leca) och detta är ett vanligt jordförbättringsmedel - helt harmlöst för människor, djur, växter och miljö. Skulle det bli rester över av Revira är det tillåtet att lägga det i komposten eller använda det som just jordförbättringsmedel.

Ger Revira ett 100-procentigt skydd?

Allt för många faktorer påverkar djurs beteenden för att man skall kunna ge sådana garantier. Till exempel säger det sig självt att jagade djur i panik inte låter sig bromsas av annat än rejäla stängsel. Det kan också finnas lokala förhållanden som stödutfodring under vintern. Då har djuren vant sig vid var det finns mat, och det kan ta lite tid att vänja dem av med att återkomma till den platsen. Erfarenheten säger emellertid att rätt använt enligt anvisningarna så är resultatet oftast 100-procentigt. T.ex. har pågående försök tillsammans med trafikförsäkringsbolag visat att olycksfrekvensen på drabbade vägsträckor kunnat reduceras med över 95% när Revira används. Katter med invanda revira kan vara svåra att påverka med Revira.

Fungerar Revira med full effekt direkt?

Det kan ta något dygn efter behandling innan full effekt uppnås. Det beror på att granulatet fungerar optimalt när det tagit till sig markfuktigheten. En granulatkula kan faktiskt lagra upp till 65 viktsprocent vatten efter några dygn.

Varför skall Revira som princip spridas som staket?

Det som är attraktivt för djuren har en mycket stark dragningskraft. Tanken är att djuren skall möta Revira-staketet tidigt innan signalerna från godsakerna tagit överhanden. När djuren står med huvudet inne i tulpanerna eller rosorna krävs sannolikt starkare krafter än Revira för att få dem att lämna trädgården.

Varför skall sorkar och mullvadar behandlas med heltäckande spridning?

De finns ju redan på plats och skall fördrivas därifrån och det kan bara ske med den rekommenderade behandlingstekniken.

Kan Revira universal användas mot vildsvin?

Ja, produkten täcker allt klövvilt som älg, rådjur, hjort och vildsvin. Vill man skydda sig mot olika skadegörare bland klövvilt är Universal det bästa valet. Har du däremot problem med enbart vildsvin så rekommenderas Revira Extra. Samma dosering och pris men säkrare resultat.

Kan Revira special användas mot andra smådjur än sork och mullvad?

Även om produkten är utvecklad för att avskräcka dessa båda så har kunder bekräftat att både kanin, hare, grävling och räv kunnat hållas borta med kvalitet Special. Har du problem med sådana så är det absolut värt att pröva.

Finns det referenser?

Den mest originella: Skogsägaren utanför Halmstad som med mycket bra resultat använt sig av Revira Universal i sina nyplanteringar upptäcker några år senare att någon lagt ut liknande granulat runt omkring hans vildsvinsåtlar. Följden blev att vildsvinen vägrade att gå till denna matplats!


  • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
  • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan