Skadedjursbekämpning.nu
0

Skadedjur - Vi hjälper dig | Skadedjursbekämpning.nu

Din kundvagn

Din kundvagn är tom
Svenska Danska

Tätning av ditt hus mot möss

Om du har ett hus som inte är helt tätt är det troligt att du någon gång kommer att få problem med möss. Inte ens nybyggda hus är vanligtvis tillräckligt täta för att hålla dem ute. I den här artikeln tittar vi på hur du kan täta ditt hus med nya material för att hålla möss ute på lång sikt.

Du kanske vet att möss kan ta sig in i bostäder genom hål med en diameter på 5-7 mm. Tyvärr är ditt hem inte den enda picknickdestinationen de tänker på den här fjärde juli-helgen - möss försöker ta sig in i vilket hus som helst för att mysa inför vintern. De goda nyheterna? Du behöver inte sätta upp skyltar med "ingen bostad" ännu, utan kan hålla dessa djur ute genom att försegla alla ingångar till din fastighet och därmed eliminera behovet av musbekämpning långt in i framtiden.

Om du vill ta reda på hur mössen tar sig in i huset bör du börja med att försöka hitta musspår. Spårningspulver kan till exempel hjälpa dig att få en klar uppfattning om var mössen rör sig inom eller utanför byggnaden.

Här går vi igenom några fördelar med att musskyddas i ditt hus, var i huset du bör kontrollera om det finns möjliga öppningar och vad du ska göra om du hittar några luckor i förseglingen.

Fördelar med tätning

Den främsta fördelen med att täta bort musproblem är att du får en permanent lösning på problemet. Att täta huset förebyggande mot möss och andra gnagare är:

 • Miljövänlig (jämfört med exempelvis musgift eller förbrukningsvaror)
 • Kostnadseffektiv (givet att det kostar mycket att bekämpa möss över tid)
 • Skonsamt mot möss (då du slipper fånga eller döda mössen)

Lyckas du riktigt bra med tätningen så kan möss inomhus vara ett minne blott! 

 

Vanliga ställen i behov av tätning

Här är de vanligaste konstruktionsöppningarna som möss använder för att ta sig in i husen:

 1. Springor kring fönster, dörrar och foder 
 2. Ventiler och öppningar kring ventilpassager
 3. Sprickor och öppningar kring grund
 4. Håligheter kring genomföringar av el och avlopp 
 5. Springor och glipor kring tak, luftspringor vid tak, takfot mm.
 6. Spingor mellan fasadbeklädnad och läkt, fasadhörn mm.
 7. Håligheter i torpargrund eller under altaner, mm. I äldre hus på torpargrund kan golvlager också vara otäta, ibland är dessa lättare att åtgärda än att täta hela grunden.

 

Checklista för tätning av hus

Med följande arbetsprocess och checklista kan du framgångsrikt täta ditt hus mot möss:

 1. Gör en inventering av varje område i huset (se vår lista över vanliga ställen som vanligtvis behöver tätas) och leta efter öppningar som är bredare än 5 mm.
 2. Observera att material kan expandera och krympa under olika delar av året. Trä som inte har något utrymme mellan brädorna i varmt väder kan lämna luckor när det blir kallt och fuktigt.
 3. Det är viktigt att komma ihåg att ventiler har till uppgift att släppa igenom luft. Använd material som tätar effektivt, beroende på det specifika behovet. Nät som är avsett att förhindra gnistbildning tillåter till exempel luftgenomströmning samtidigt som det uppfyller sitt syfte. Det bör också finnas en luftspalt i ytterväggar som kan fyllas med ett material som antispridningsull.
 4. När du har bestämt dig för en strategi väljer du den typ av tätningsmedel som är lämpligast för de olika ställen som du vill bevara. Det är enklare att täta ett litet hål med ett speciellt tätningsmedel mot möss, medan gnagarsäkring är effektivare för ett större område.
 5. Använd tätningsmedel för att täppa till luckor och hål som är större än 5 mm i diameter.
 6. Kontrollera tätningarna efter ett år för att se till att de fortfarande fungerar.

 

I allmänhet är tätning mot möss också effektiv mot råttor. Om man vill undvika råttor bör man dock koncentrera sig på extra försiktighetsåtgärder runt avloppen. Se till att rören är kompletta, samt ta bort gamla rörskarvar och golvbrunnar som inte längre används. Dessutom se till att golvavlopp är lämpliga med levande vattenfällor och helst råttskyddade galler

Även om de är täta är många byggmaterial inte oemottagliga för mus- och råttangrepp. Vissa material, t.ex. isolering (t.ex. glasfiber), är till och med attraktiva för möss som byggmaterial! Dessutom kan råttor tugga sig igenom cement med glas i!

Gnagare är utmärkta på att "gnaga" och kan penetrera en mängd olika material, även om ingen uppenbar öppning finns kvar.

En annan försiktighetsåtgärd är att undvika leder som gör att gnagare kan ta tag i något att gnaga på.

 

Rätt material för tätning mot möss

För säkrare tätning rekommenderas material som är avsedda att stoppa gnagare, till exempel: 

 • Tätningsmedel förhindrar att utsidan torkar, så att kärnan inte torkar och blir attraktiv för gnagare som kan gnaga på den.
 • Möss kan passera genom en lucka mellan borstarna på en musborste, men den hindrar dem från att gå in i tofsarna. Polypropylenborst som möss undviker att passera genom samtidigt som en luftspalt bibehålls, till exempel.
 • Gnagarsäker ull: består av robusta stålfibrer som gnagare undviker att gnaga på.
 • Nät som kan tuggas igenom: Nät av rostfritt stål med en kraftig tjocklek som förhindrar att råttor gnager på det. Nätet är också tillräckligt fint för att hålla små möss borta.

 

Se våra musfällor här