Skadedjursbekämpning.nu
0

Skadedjur - Vi hjälper dig | Skadedjursbekämpning.nu

Din kundvagn

Din kundvagn är tom
Svenska Danska

Lockar mögel insekter och andra skadedjur till ditt hem?

Finns det ett samband mellan mögel och insekter? När människor har mögel i sina hem märker de ofta en ökning av antalet insekter.

Är det bara en tillfällighet? Nej, det är det inte. 

Om det finns mögel i ett hem sker en märkbar ökning av insekter och andra skadedjur. Mögel tenderar att locka till sig vissa typer av insekter. Men detta är inte den enda anledningen till att hem med mögel också har fler insekter. En av orsakerna har inte alls med mögel att göra, utan med hemmets skick.

Förhållanden som gynnar mögeltillväxt lockar också till sig insekter

Insekter lockas för övrigt ofta till samma typ av miljöer som gynnar mögeltillväxt. Mögel trivs på varma platser med hög fuktighet. Den föredrar miljöer med en relativ luftfuktighet på minst 70 procent. Det är därför som mögel vanligtvis hittas i fuktiga hörn av ett hem. Platser som sällan berörs av direkt solljus och är dåligt ventilerade är magneter för mögeltillväxt.

Några exempel på dessa är källare, vindar, källare, garderober, utrymmen bakom en vägg eller golvplattor. Mögel kan också gömma sig under diskbänkar och badkar.

Tyvärr är samma förhållanden gynnsamma för många insekters överlevnad. Kackerlackor, tusenfotingar, kamelgriller och underjordiska termiter kan inte överleva på en plats om den inte har mycket fukt.

Alla insekter är kallblodiga och gömmer sig hellre på platser som inte utsätts för direkt solljus. Insekter som mestadels är aktiva på natten har inte förmågan att hantera solexponering. Dessutom hatar vissa insekter livsmiljöer som är öppna för luftströmmar; de föredrar luftlösa gömställen.

Detta beror på att en mer exponerad miljö skulle göra dem sårbara för rovdjur.

Mögel och insekter äter ofta samma saker

Förutom att de delar liknande miljöförhållanden äter vissa insekter samma saker som mögel. Människor inser ofta inte att mögel behöver mat. Liksom alla levande varelser behöver mögel mat för att växa och föröka sig. Men vad äter mögel? Den livnär sig på det som den växer på.

Faktum är att den växer på en yta eller ett material eftersom den bryter ner och får i sig materialet. Mögel gör detta oavsett om det växer på tegel, gipsväggar, skiffer, läder, tyg, mat eller trä.

Den kan bara växa på materialet eftersom den kan äta det. Många gånger äter mögel samma föremål som vissa insekter äter. Mögel livnär sig på alla material som är tillräckligt porösa för att dess rötter ska kunna ta sig in.

Vissa insekter håller till vid mögelställen eftersom de livnär sig på det organiska material som möglet har brutit ner. Kackerlackor äter papper och mögel bryter ner pappret. Papper som har brutits ner av mögel är lättare för kackerlackor att smälta. Det är därför kackerlackor dras till mögel.

Mögel och insekter livnär sig också på alla former av nedbrytbart material, som det som finns i skafferiet eller kylskåpet. Om insekter och mögel finns i ett hem måste de livnära sig på något. Om insekterna inte delar på mögelmat kan de livnära sig på själva möglet.

Mögel lockar till sig vissa insekter

Många insekter dras till mögel eftersom de livnär sig på mögel eller för att det gynnar dem på något sätt. Insekter som livnär sig på mögel har ofta namn som beskriver förhållandet mellan de två. Perfekta exempel på dessa är "mögelkvalster" och "svampmyggor". 

Mögelkvalster är besläktade med dammkvalster. De livnär sig inte bara på mögel utan är lika skadliga som mögel. Bokmätare och mögel hittas vanligtvis tillsammans i mögliga böcker.

Detta beror på att medan möglet bryter ner pappret, livnär sig boklössen på möglet. Boklöss finns också på andra mögeliga ställen, t.ex. under tapeter och mögeliga fönsterhörn.

Många andra insekter dras till mögel, men inte för att de livnär sig på det. Termiter dras till exempel till mögelets mossiga lukt. Den lukt som människor förknippar med mögel kommer från mikrobiella flyktiga organiska föreningar, en gas som frigörs av möglet.

Termiter följer denna lukt för att hitta mögel. De gör detta eftersom mögel bryter ner trä, vilket gör det lättare för termiter att passera genom träet. Detta gör i sin tur att möglet kan ta sig djupare in i träet.

Att bli av med mögel och insekter

Om man förhindrar förhållanden i hemmet som uppmuntrar mögeltillväxt kommer antalet insekter automatiskt att minska. Detta innebär att man måste ta itu med fuktkällorna i hemmet. För att bli av med mögel och insekter bör mögelborttagning eller insektsutrotning göras. Men att försöka dessa utan att ta itu med grundorsaken, som är fukt, är slöseri med tid. Läckor och dropp - var som helst i hemmet - bör omedelbart repareras.

Utrymmen bakom vägg- och golvplattor eller sprickor som fungerar som potentiella gömställen för insekter bör inspekteras. Fuktproblem i krypgrunder bör åtgärdas.

 

Skriven av skadedjursbekämpning