Skadedjursbekämpning.nu
0

Skadedjur - Vi hjälper dig | Skadedjursbekämpning.nu

Din kundvagn

Din kundvagn är tom
Svenska Danska

De 10 bästa tipsen för att skydda sig mot skadedjur under hösten

 

Det kalla vädret lockar alla inomhus. Att sitta i vardagsrummet med ett par tofflor och en filt runt axlarna kan vara en betryggande känsla... tills en mus skuttar över golvet.

Din familj kanske inte är den enda som njuter av värmen i ditt hem.

 

Skadedjur som råttor, möss, kackerlackor och vissa arter av spindlar har en livscykel som sträcker sig över ett år, vilket innebär att de måste hitta skydd under vintern för att överleva. Dessa skadedjur kan utgöra allvarliga risker för både människor och hem.

 

När gnagare gör sina bon i väggar kan de tugga på elektriska ledningar och gipsväggar. De är kända för att överföra sjukdomar som salmonella och hantavirus.

Kackerlackor kan förorena lagrad mat, lämna avföring runt om i hemmet och utlösa allergisk astma, särskilt hos barn. Till råga på allt är vissa spindlar som ofta finns i hemmen giftiga.

Nedan följer tio tips från oss som alla husägare kan följa för att hålla skadedjur ute under hösten och vintern:

 

1.     Skydda vindsventiler och öppningar till skorstenar och andra områden där husen kan vara öppna mot utomhus, som postluckor och djurdörrar.

 

2.     Håll källare, vindar och krypgrunder väl ventilerade och torra. Skadedjur dras till områden med fukt, något som de behöver för att överleva. Genom att använda avfuktare i källare och garage kan man hålla dessa områden torra.

 

3.     Täta sprickor och klyftor på utsidan av huset med hjälp av fogmassa och stålull. Var uppmärksam på var ledningsrören går in i konstruktionen. Vissa gnagare kan ta sig igenom ett hål som är lika stort som ett mynt.

 

4.     Håll köksbänkarna rena, förvara mat i lufttäta behållare och släng regelbundet sopor i täta behållare. Smulor och skräp är attraktiva för skadedjur som letar efter mat. Det rekommenderas att städa upp efter varje måltid och att stänga sopkärlen ordentligt när de förvaras i hemmet eller garaget.

 

5.     Byt ut väderskydd och reparera löst murbruk runt grunden och fönstren. Detta är enkla sätt att hålla inte bara skadedjur utan även kall luft ute ur huset.

 

6.     Förvara ved minst sex meter från huset och håll buskarna välklippta. Om du tar bort områden där skadedjur kan gömma sig i närheten av ditt hus kan du minska risken för att de hittar en väg in.

 

7.     Installera dörrfilar och reparera skadade skärmar. Trasiga fönstergaller och sprickor under dörrar är idealiska ingångsställen för hushållets skadedjur. När du öppnar fönstret kan du släppa in mer än bara frisk luft.

 

8.     Inspektera föremål som lådor med dekorationer, paketleveranser och matkassar innan du tar in dem inomhus. Skadedjur kan hitta kreativa sätt att ta sig in i ett hem. Skaka ut eller inspektera allt som har lämnats eller förvarats utomhus.

 

9.     Undvik att lämna matlådor för husdjur ute under långa perioder. Skadedjur gör ingen skillnad på människans mat och kattmat. Matlådor för husdjur som har lämnats ute är lockande för alla slags insekter och gnagare.

 

10.  Ha ett ordentligt dräneringssystem för utomhusbruk. Om du installerar hängrännor eller reparerar ett befintligt system kan du dra bort vatten och fukt från ditt hus och förhindra läckor eller ansamlingar som kan locka skadedjur.

 

 

Det bästa sättet att skydda ditt hem och förhindra skadedjursangrepp under vintern är att följa dessa tips för skadedjurssäkring på hösten när temperaturen börjar sjunka. Men om du tror att du har ett skadedjursangrepp ska du se till att kika på våra produkter för skadedjursbekämpning.